Beredskap i hjemmet

Kort fortalt

  • Du har selv en viktig rolle i landets beredskap ved å være forberedt på for eksempel strømbrudd eller ekstremvær.
  • Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.
  • Du finner viktige tips og råd om hva du bør ha hjemme på sikkerhverdag.no.

Myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no.

Se DSBs brosjyre "Du er en del av Norges beredskap" med råd om egenberedskap.