Informasjon om jodtabletter

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal kun tas etter råd fra myndighetene.

Regjeringen har ikke meldt om endret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt. Nordre Follo kommune følger rådene til nasjonale myndigheter.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Det fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det er anbefalt å ha jodtabletter som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette gjelder spesielt for de som har husstandsmedlemmer under 40 år. Du får kjøpt jodtabletter reseptfritt på apoteket.

Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod.

Ved en atomhendelse skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Jodtabletter til barn i skoler og barnehager

Kommunen vil sørge for utlevering til barn og elever 0-18 år som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Jodtabletter finnes i alle skoler og barnehager, helsestasjoner og legevakt i Nordre Follo kommune.

Det sendes ut informasjon om jodtabletter til foresatte i skoler og barnehager.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa) har informasjon om atomsikkerhet og jodtabletter på sine nettsider:

Sist endret: 29.03.2022