Tilfluktsrom

Kort fortalt

  • Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger.
  • Sivilforsvaret har ansvaret for evakuering av befolkningen til tilfluktsrom. 

Offentlige tilfluktsrom

Det er to offentlige tilfluktsrom i kommunen. De finner du i fjellhallen på Greverud og i Langhuset på Langhus.

Se kart over offentlige tilfluktsrom i Norge. 

Private tilfluktsrom

I tillegg til offentlige tilfluktsrom, har vi en rekke private tilfluktsrom i kommunen.

Det var pålegg i Norge i mange år om at alle som bygget bygg over en viss størrelse, skulle bygge tilfluktsrom. Dette er såkalte private tilfluktsrom, selv om de er i offentlig eide bygg. Disse tilfluktsrommene kan befinne seg for eksempel i boligblokker, skoler og sykehjem. 

Mer informasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

Mer informasjon finner du på sivilforsvaret.no.