Varsling ved krise

Kort fortalt

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Varsling ved nasjonale kriser

Tyfonvarsling

Varslingsanleggene (ofte kalt tyfoner eller flyalarm) kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon. 

Les mer på sikkerhverdag.no

Beredskapskanalen NRK P1

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. 

Les mer på sikkerhverdag.no

Kommunens informasjonskanaler

Kommunen formidler relevant informasjon i flere kanaler, blant annet kommunens nettside og sosiale medier. 

Vi benytter i tillegg telefonvarsling til innbyggerne hvis det oppstår situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt. Vi sender ut krise- og servicemeldinger via UMS Servicevarsling. Her finner du mer informasjon om SMS-varsling