Hvis du ikke har opprettet en Altinn-bruker, får du attesten i posten.