Styringsdokumenter

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan for 2020–2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.

Kommuneplan 2019–2030

Kommuneplanen er en overordnet plan, og inneholder mål og retning for kommunens utvikling. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Reglementer

Tertialrapporter

1. tertial 2020 (pdf)

1. tertial (nettversjon)

Analyser

Økonomianalyse 2019

Sist endret: 16.09.2020