Valget 2021

Kort fortalt

  • I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.
  • Valgdagen er 13. september, men kommunestyret har vedtatt at Nordre Follo skal ha to valgdager, så valglokalene åpner 12. september.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men det vil være mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli (også kalt tidligstemming).  

Valgmedarbeidere

Vi vil også i år ha bruk for valgmedarbeidere. Når systemet for dette er klart, legger vi ut informasjon om hvordan du kan melde deg.