Valget 2023

Kort fortalt

  • I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
  • Valgdagen er 11. september.
  • Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.

Ønsker dere å stille liste til valget?  

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Elektronisk listeforslag eller listeforslag på papir

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Ønsker dere å levere listeforslag på papir ber vi dere bruke malene opprettet av Valgdirektoratet.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på valgdirektoratets nettside:

Listeforslag på papir skal leveres på rådhuset i Nordre Follo, Postboks 3010 – 1402 Ski

Levering av listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Finn maler for listeforslag og les alt om listeforslagene på valgdirektoratets nettside.

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2023, og som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke være folkeregistrert som bosatt i Norge.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. 
  • Nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) som er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. 
  • Alle velgere må fylle 18 år innen utgangen av 2023.
  • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
  • Velgeren kan ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Mer informasjon

Se valg.no