Partier som stiller til valg

Kort fortalt

  • 13 partier stiller til valg i Nordre Follo.
  • Valgstyret godkjente listene 25. mai. Se protokollen fra møtet 
  • Borgerlig bygdeliste og Kystpartiet fikk ikke godkjent liste fordi de ikke oppfylte kravene fra Valgdirektoratet. 

Partiet Sentrum 

1. Øyunn Iversen, født 1989 (Siggerud)
2. John Harald Bondevik, født 1976 (Oppegård)
3. Liv Maria Norli, født 2004 (Sofiemyr)
4. Inder Paul Sangar, født 1975 (Ski)
5. Marion Bræstrup Løsnes, født 1984 (Langhus)
6. Eirik Sætre Bjoland, født 1991 (Siggerud)
7. Vibeke Bergsjø Aas, født 1970 (Sofiemyr)
8. Bård Brune, født 1965 (Kråkstad)
9. Randi Gamst-Bergsjø, født 1973 (Greverud)
10. Knut Mange Ellingsen, født 1944 (Tårnåsen)

Tillitsvalgt: John Harald Bondevik
Vararepresentant: Øyunn Iversen

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Sosialistisk Venstreparti 

1. Adrian Pracon, født 1989 (Langhus)
2. Honoratte BNN Muhanzi, født 1966 (Oppegård)
3. Nicholas Wilkinson, født 1988 (Kolbotn)
4. Charlotte Rødland Kristiansen, født 1998 (Oppegård)
5. Bjørn Gunnar Ganger, født 1949 (Kolbotn)
6. Mari Sognnæs Andresen, født 1985 (Skotbu)
7. Einar S. Guldvog, født 1950 (Ski)
8. Ragnhild Bruun, født 1980 (Langhus)
9. Trond Møretrø, født 1968 (Ski)
10. Solveig Eid, født 1961 (Langhus)
11. Ingvar Tølløv Skjerve, født 1978 (Ski)
12. Ragnhild Bendiksby, født 1947
13. Ketil Akerø, født 1957 (Oppegård)
14. Inger Cathrine Kann, født 1963 (Langhus)
15. Haitham El-Noush, født 1971 (Trollåsen)
16. Amna Vedelar, født 1984 (Kolbotn)
17. Nann Jovold-Evenmo, født 1975 (Langhus)
18. Gro Morken Endresen, født 1970 (Oppegård)
19. Tord Alnes, født 1971 (Ski)
20. Rannveig Kvitte Andresen, født 1967 (Langhus)
21. Mossab Hassan Sed Ahmed, født 1984 (Ski)
22. Anne Cathrine Grambo, født 1965 (Oppegård)
23. Håkon Arald Gulbrandsen, født 1969 (Sofiemyr)
24. Elin Skifjell, født 1976 (Kråkstad)

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Konservativt 

1. Maybelle Emilie Helmersen, født 1963
2. Ingnar Leif Krogh, født 1948
3. Gerd Berit Bakstad, født 1940
4. Samiuel Enache, født 1984
5. Irene Sandstø, født 1957
6. Reidun Sandstø, født 1932
7. Gerard Oord, født 1938
8. Anny S. V. Toften Østby, født 1952

Tillitsvalgt: Maybelle Emilie Helmersen 
Vararepresentant: Ingnar Leif Krogh 

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Høyre 

1. Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, født 1974 (Hebekk) 
2. Bjørn A. Kløvstad, født 1960 (Kolbotn) 
3. Melissa Kristiansen, født 1990 (Kolbotn) 
4. Sivert Wahlgren Leirbakk, født 2002 (Siggerud) 
5. Knut Oppegaard, født 1963 (Finstad) 
6. Benthe Austad Biltvedt, født 1953 (Oppegård) 
7. J. Kristian Bjerke, født 1961 (Ski) 
8. Hege Elise Blix Mortensen, født 1973 (Oppegård)
9. Helge Bunæs, født 1963 (Ski) 
10. Gunhild Rønningen, født 1965 (Oppegård) 
11. Lars-Erik Hemsen, født 1978 (Hebekk)
12. Ann Olsbø, født 1966 (Oppegård) 
13. Per Huse, født 1969 (Langhus) 
14. Jan Ivar Tjernæs, født 1971 (Skotbu) 
15. Torill Bisgaard, født 1962 (Ski) 
16. Eirik Holmlund, født 1963 (Kolbotn) 
17. Johan Toftstuen, født 1985 (Kråkstad) 
18. Line Remfeldt, født 1971 (Langhus) 
19. Tomm Ivar Svensen, født 1946 (Svartskog) 
20. Oda Skaug, født 2005 (Finstad) 
21. Bjørnar Myrvang-Øien, født 1987 (Siggerud) 
22. Jan Thomas Birkeland, født 1968 (Myrvoll) 
23. Lise Feren, født 1968 (Ski) 
24. Robert Alexander Ulvestad, født 1971 (Tårnåsen) 
25. Nivin Mohammed, født 1981 (Ski) 
26. Bjørn Mølster, født 1975 (Greverud) 
27. Heidi Sundkøien, født 1968 (Finstad) 
28. Kai Roger Vatne, født 1975 (Skotbu) 
29. Bjørn Olav Østeby, født 1995 (Langhus) 
30. Kim Fredrik Giertsen, født 1969 (Kolbotn) 
31. Terje Storhaug, født 1958 (Ski) 
32. Lola Anita Stormorken, født 1937 (Kolbotn)
33. Jawad Azadmehr, født 1984 (Langhus)
34. Stein Inge Leirbekk, født 1970 (Oppegård) 
35. Gro Underland, født 1954 (Ski) 
36. Harald Osmundsen, født 1946 (Sofiemyr) 
37. Sidsel Torp, født 1961 (Langhus) 
38. Rune Farstad, født 1987 (Greverud)
39. Petter Johansen, født 1957 (Sofiemyr) 
40. Ann-Kristin Falla, født 1964 (Ski) 
41. Rune Danielsen, født 1963 (Oppegård)
42. Martin Overaae, født 1985 (Hebekk)
43. Gaute Andersen, født 1970 (Kråkstad)
44. Ove Christian Bugge, født 1936 (Kolbotn) 
45. Kristin Næss Stub, født 1982 (Finstad) 
46. Markus Aas Lindberg, født 1993 (Langhus) 
47. Ingard Moe, født 1962 (Ski) 
48. Marit Gellein, født 1971 (Ski) 
49. Ahmed Ahmed, født 1997 (Kolbotn)
50. Hans Martin Larssen, født 1956 (Langhus)
51. Reidar Samuelsen, født 1962 (Langhus)
52. Helge Klouman Marstrander, født 1968 (Kolbotn) 
 
Tillitsvalgt: Kristian Forslund
Vararepresentant: May-Grethe Rosenberg
 
Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.
 

Kristelig Folkeparti

1. Tore Storehaug, født 1992 (Sofiemyr)
2. Oskar Einstabland, født 2005 (Kolbotn)
3. Anne-Gunn Steen Røse, født 1953 (Ski)
4. Tor Haugstad, født 1951 (Kolbotn)
5. Kurt Soltveit, født 1961 (Ski)
6. Leontine Umugiraneza, født 1970 (Langhus)
7. Eivind Bergsjø, født 1971 (Oppegård)
8. Anne-Iren Brynildsen, født 1954 (Ski)
9. Ørjan Leiknes Apeland, født 1990 (Myrvoll)
10. Benedikte Fuhrman, født 1991 (Kolbotn)
11. Isak Corneliussen, født 2001 (Tårnåsen)
12. Jonas Orset, født 1990 (Kolbotn)
13. Kirsti Beate Ward, født 1966 (Langhus)
14. John Vegard Schow, født 1972 (Oppegård)
15. Jolanta Gluksman, født 1964 (Tårnåsen)
16. Sindre Matre Frøyshov, født 1991 (Kolbotn)
17. Astrid Gro Andresen, født 1944 (Kolbotn)
18. John Anders Lindtveit Røse, født 1987 (Tårnåsen)
19. Margit Aspengren Akin, født 1980 (Langhus)
20. Tor Weydahl, født 1946 (Kråkstad)
21. Elisabeth Ødegaard Widmer, født 1969 (Oppegård)
22. Kåre Skuland, født 1968 (Kolbotn)
23. Line Storehaug, født 1990 (Sofiemyr)
24. Alf B. Godager, født 1942 (Langhus)
25. Ellen Bjørdal Nylenna, født 1954 (Ski)
26. Espen Øvergaard, født 1971 (Langhus)
27. Steinunn E. Th. Egeland, født 1954 (Kolbotn)
28. Torbjørn Matre, født 1973 (Langhus)
29. Unni Wibeto Østbye, født 1950 (Kolbotn)
30. Eirik H. Lundstein, født 1954 (Oppegård)
31. Kari Lindtveit, født 1960 (Kolbotn)
32. Karl Edvin Moksnes, født 1953 (Ski)

Tillitsvalgt: John Anders Lindtveit Røse 
Vararepresentant: Henriette Samuelsen

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Arbeiderpartiet

1. Hanne Opdan, født 1965 (Langhus)
2. Oddbjørn Lager Nesje, født 1977 (Kolbotn)
3. Emilly Olsen Berg, født 1994 (Langhus)
4. Håkon Ahrén Heløe, født 1996 (Kolbotn)
5. Hilde Irmelinn Sønnervig, født 1969 (Ski)
6. Trond Gram, født 1976 (Tårnåsen)

7. Sunniva Salvesen, født 2005 (Ski)
8. Shahram Ariafar, født 1975 (Siggerud)
9. Roberta Pimentel Bieltvedt, født 1981 (Ski)
10. Jon Otto Brødholt, født 1966 (Ski)
11. Ingrid Haugnes, født 1994 (Trollåsen)
12. Annar Bakken, født 1973 (Ski)
13. Anne-Grethe Eriksen, født 1952 (Kolbotn)
14. Torbjørn Mohn-Haugen, født 1983 (Sofiemyr)
15. Merete Bellingmo, født 1963 (Sofiemyr)
16. Theo Mølster, født 2005 (Sofiemyr)
17. Inger-Lise Kvifte Andresen, født 1944 (Langhus)
18. Azhar Ul-Hassan, født 1968 (Oppegård)
19. Kersti Ahrén Heløe, født 1965 (Sofiemyr)
20. Shahid Jamil, født 1974 (Langhus)
21. Ellen Amalie M. M. Simensen, født 1997 (Tårnåsen)
22. Kristian Taagerud, født 1985 (Ski)
23. Grethe Haugan, født 1956 (Kolbotn)
24. Ole Trygve Stigen, født 1972 (Kolbotn)
25. Iris Haugen Hongrø, født 1947 (Siggerud)
26. Per-Kristian Thorsrud, født 1992 (Siggerud)
27. Derin Mahmood, født 1977 (Langhus)
28. Stian Hagemann-Jensen, født 1975 (Kolbotn)
29. Liv Borgenholt Rundberget, født 1961 (Langhus)
30. Einar Knutsen, født 1951 (Tårnåsen)
31. Madelen Lee Larsen, født 2005 (Ski)
32. Are Rogneflåten, født 2001 (Kolbotn)
33. Turid Gullhaugen Johansen, født 1942 (Ski)
34. Per Ole Melgård, født 1977 (Langhus)
35. May-Greth Valldal, født 1951 (Trollåsen)
36. John Røyrvik, født 1946 (Ski)
37. Berit Dorothea Sandal, født 1940 (Kråkstad)
38. Gunnar Wedde, født 1972 (Ski)
39. Sigurd Johannes Birkelund, født 1930 (Sofiemyr)

Tillitsvalgt Merete Bellingmo 
Vararepresentant Eva Rogneflåten 

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Fremskrittspartiet

1. Knut Tønnes Steenersen. født 1968 (Langhus)
2. Karin Kværner, født 1957 (Langhus)
3. Bjørn Richard Johansen, født 1965 (Kolbotn)
4. Nicklas Olsen Hoff, født 2000 (Sofiemyr)
5. Mats Prytz Halvorsrud, født 1989 (Ski)
6. Anne-Marie Torgersen, født 1956 (Ski)
7. Espen Reian, født 1968 (Langhus)
8. Monica Dervo-Lehn, født 1983 (Siggerud)
9. Svein Oddmund Nilsen, født 1945 (Siggerud)
19. Øyvind Olsgård, født 1977 (Tårnåsen)
11. Kari Nilsen, født 1946 (Siggerud)
12. Per Sindre Hammer, født 1938 (Ski)
13. Anne Eiklo, født 1949 (Oppegård)
14. Jørund Lindgaard Aresvik, født 1966 (Kolbotn)
15. Natasha Dias, født 1988 (Kolbotn)
16. Kristoffer Martinsen, født 1946 (Langhus)
17. Jarle Ørnebo, født 1970 (Kolbotn)

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Liberalistene

1. Thomas Kenworthy, født 1964
2. Tarjei Gilbrant, født 1977
3. Tine Cecilia Holm, født 1960
4 Kjetil Jacobsen, født 1973
5 Herman Kristoffersen, født 1995
6 Espen Lindstad, født 1970
7 Sivert  Holte Wallin, født 1994
 
Tillitsvalgt: Thomas Kenworthy
Vararepresentant: Tarjei Gilbrant 
 
Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Rødt 

1. Anna Maria Kolman, født 1981 (Kolbotn)
2. John Erik Hjemås, født 1954 (Gjedsjø)
3. Siv Nordang, født 1963 (Ski)
4. Anders Bodahl, født 1979 (Sofiemyr)
5. Sara Figueroa, født 1996 (Langhus)

6. Eva Oddveig Karlsen, født 1952 (Sofiemyr)
7. Bengt Martin Fjeldstad Olaisen, født 1979 (Langhus)
8. Anne Steinsland, født 1958 (Kråkstad)
9. Tabitha Russell Wilhelmsen, født 1988 (Siggerud)
10. Anne Hilleren, født 1970 (Sofiemyr)
11. Odd Klunderud, født 1956 (Kråkstad)
12. Per Christian Skaug, født 1981 (Sofiemyr)
13. Kirsten Nesgård, født 1955 (Ski)
14. Sinan Buzlucay, født 1984 (Oppegård)
15. Jarle Yttereng, født 1961 (Langhus)
16. Dagfinn Valen, født 1978 (Trollåsen)
17. Marie Bergli Fodstad, født 1981 (Tårnåsen)
18. Thorer Grøstad, født 1975 (Ski)
19. Inger-Lise Tunestveit, født 1954 (Kolbotn)
20. Thomas Forde Hougsgaard, født 1973 (Langhus)
21. Anne Marte Taraldsen, født 1953 (Ski)
22. Siros Alamdari, født 1964 (Kråkstad)
23. Jette Vestergren, født 1961 (Ski)
24. Tore Bernt Kristiansen, født 1948 (Ski)

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg.

Senterpartiet

1. Tor Magnus Berntsen, født 1955 (Ski)
2. Paal Alexander Sjøvall, født 1971 (Kolbotn)
3. Tone Høiland Ween, født 1992 (Oppegård)
4. Torhild Synnøve Solberg, født 1957 (Kråkstad)
5. Reidar Aasgaard, født 1955 (Oppegård)
6. Anette Bøen Sigtun, født 1987 (Kråkstad)
7. Odd Sverre Norrøne, født 1951 (Sofiemyr)
8. Mari Foros Bjerklund, født 1989 (Siggerud)
9. Victor Krüger, født 1962 (Skotbu)
10. Maren Sofie Mjærum Johansen, født 2005 (Kråkstad)
11. John Ivar Bjoner, født 1981 (Kråkstad)
12. Jon Haakon Ariansen, født 1973 (Ski)
13. Torhild Solem, født 1950 (Ski)
14. Ole Kristian Huseby, født 1987 (Kråkstad)
15. Kristin Dingstad, født 1960 (Kråkstad)
16. Bård Engevik, født 1956 (Tårnåsen)
17. Grethe Aunan Gjermundshaug, født 1982 (Svartskog)
18. Lars Erik Bieltvedt, født 1979 (Kråkstad)
19. Kari Mørck, født 1998 (Ski)
20. Håkon Dahl, født 1962 (Skotbu)
21. Stine Margit Lindegård, født 1978 (Siggerud)
22. Jalal Al-Mustafa, født 1956 (Ski)
23. Kristine Eidsvaag Graven, født 1974 (Skotbu)
24. Eddie Muan Corr, født 1988 (Skotbu)
25. Benedicte Onsøien Dypvik, født 1983 (Oppegård)
26. Erling Endsjø, født 1959 (Ski)
27. Hanne Bruserød, født 1978 (Skotbu)
28. Sander Grip Skovly, født 2000 (Siggerud)
29. Åsmund Reistad, født 1969 (Skotbu)
30. Marit Repstad, født 1937 (Ski)
31. Patrick Bøen Sigtun, født 1983 (Kråkstad)
32. Sven Harald Østby, født 1957 (Kråkstad)
33. Anne Marie Endsjø, født 1946 (Ski)
34. Anders Malte Gustavson, født 1988 (Kråkstad)
35. Berit Helene Lindgren, født 1969 (Kråkstad)
36. Almar Sagelvmo, født 1939 (Ski)
37. Knut Jørgen Solberg, født 1949 (Kråkstad)
38. Marianne Jarlset, født 1965 (Kråkstad)
39. Willy Kristoffer Grønstvet, født 1984 (Kråkstad)
40. Mina Sophie Mjærum Johansen, født 1976 (Kråkstad)
41. Kristian Hoel Sæther, født 1969 (Kråkstad)
42. Nina Annette Brattvoll, født 1971 (Tårnåsen)
43. Ståle Westby, født 1978 (Ski)
44. Kristian Prestrud, født 1982 (Kråkstad)
45. Else Dahl, født 1939 (Kråkstad)
46. Ole Karsten Kirste, født 1968 (Kråkstad)
47. Hilde Jorun Widerberg, født 1962 (Tårnåsen)
48. Tor Håvard Bieltvedt, født 1976 (Ski)
49. Jon Ansten Johansen, født 1977 (Kråkstad)
50. Anne Marit Holene, født 1954 (Skotbu)
51. Anders Eidsvaag Graven, født 1974 (Skotbu)
52. Kari Mette Prestrud, født 1977 (Kråkstad)
53. Tor Anders Østby, født 1964 (Kråkstad)

Tillitsvalgt: Anders Eidsvaag Graven
Vararepresentant: Reidar Aasgaard

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg

Venstre

1. Camilla Hille, født 1974 (Ski)
2. Nesanet Hailemariam, født 1982 (Kolbotn)
3. Even Ifar Fossland, født 1993 (Tårnåsen)
4. Emma Skarseth Strandbakke, født 2003 (Ski)
5. Erik Georg Bø-Granquist, født 1980 (Langhus)
6. Shervin Asgari, født 1981 (Langhus)
7. Kristoffer Svennevik Skau, født 1985 (Ski)
8. Linda Harms Stormoen, født 1979 (Kråkstad)
9. Georg Distad, født 1941 (Finstad)
10. Bernt Inge Stormoen, født 1978 (Kråkstad)
11. Per Halvard Riseng, født 1960 (Ski)
12. Lars Magnus Günther, født 1971 (Kråkstad)
13. Anne Gamme, født 1968 (Tårnåsen)
14. Svein Kamfjord, født 1968 (Hebekk)
15. Fredrik Jordhøy, født 1979 (Langhus)
16. Ellen Camilla S. Gramstad, født 1981 (Kolbotn)
17. Per Einar Riseng Arnstad, født 1958 (Ski)
18. Severin Breivik, født 1949 (Solbråtan)
19. Eva Bjerkhol Havro, født 1952 (Langhus)
20. Christian Pedersen, født 1971 (Ski)
21. Stein Wik, født 1969 (Greverud)
22. Ketil Larsen, født 1964 (Kolbotn)
23. Roy M. S. Taranger, født 1964 (Ski)
24. Eli Tøftum, født 1937 (Ski)
25. Mohsin Veysel Ramani, født 1985 (Kolbotn)
26. Dag Ingvar F. Skillestad, født 1970 (Ski)
27. Stig Landahn, født 1970 (Tårnåsen)
28. Vegard Saga, født 1987 (Finstad)
29. Aksel Ellefsen, født 1971 (Ski)
30. Øyvind Overseid, født 1980 (Langhus)
31. Inger Johanne Bjørnstad, født 1946 (Solbråtan)
   
Tillitsvalgt: Shervin Asgari  
Vararepresentant: Nesanet Hailemariam  

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg

Miljøpartiet De Grønne 

1. Marthe Arnesen, født 1982 (Ski)
2. Sturla Naas Johansen, født 1975 (Kolbotn)
3. Marina Birgitte Heyerdahl, født 1964 (Siggerud)
4. John Todd-Kvam, født 1980 (Ski)
5. Mariya Simon, født 1985 (Myrvoll)
6. Jens Petter Grini Pedersen, født 1992 (Ski)
7. Thomas Jahren, født 1987 (Ski)
8. Lorelou Jardins, født 1983 (Oppegård)
9. Nahuel Polesel, født 1976 (Kråkstad)
10. Mari Kvam, født 1986 (Ski)
11. Ola Edman, født 1977 (Oppegård)
12. Froukje Maria Platjouw, født 1983 (Oppegård)
13. Frode Lunde, født 1956 (Ski)
14. Rebekka Alette Skar, født 1988 (Svartskog)
15. Eivind Trondsen, født 1966 (Kolbotn)
16. Ruth Baumberger, født 1955 (Siggerud)
17. Anders Bø, født 1984 (Ski)
18. Vilma Rubi Gavilanes, født 1962 (Langhus)
19. Aksel Georg Roksti, født 1946 (Ski)
20. Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, født 1963 (Svartskog)
21. Svein Johan Reid, født 1970 (Kolbotn)
22. Anette Seip, født 1986 (Ski)
23. Jon Ragne Bolstad, født 1972 (Tårnåsen)
24. Cato Symrebu, født 1976 (Langhus)
25. Ingrid Marie Nissen, født 1965 (Kolbotn)
26. Robert Mood, født 1958 (Kolbotn)
27. Eli Symrebu, født 1977 (Langhus)
28. Kristian Kallevik, født 1979 (Siggerud)
29. Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, født 1973 (Svartskog)
30. Hans Martin Enger, født 1981 (Sofiemyr)

Tillitsvalgt: Mariya Simon
Vararepresentant: Frode Lunde

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg

Pensjonistpartiet 

1. Kjell Johan Johansen (Kråkstad)
2. Arild Jahren (Langhus)
3. Tønnes Næss Tønnesen (Langhus)
4. Turid Øidne Johansen (Langhus)
5. Jens M. Gjølberg (Kråkstad)
6. Kari Rognstad (Ski)
7. Alf Chr. Aadahl (Ski)
8. Unnin Karikoski (Ski)
9. Jan Normann Myrvold (Ski)
10. Aud G. Kristiansen (Ski)
11. Erik K. Olsen (Ski)
12. Finn Johansen (Ski)
13. Øivind Johannessen (Ski)
14. Helge G. Aschem (Kråkstad)
15. Jutta Nygård (Ski)
16. Karl M. Johnsen (Ski)
17. Lillian Askeland Strømsæther (Kråkstad)
18. Anders Oterholm (Kråkstad)
19. Olav Moi (Ski)
20. Halvor Skjelbred (Langhus)
21. Bjørn Ove Olsen (Kolbotn)
22. Lill Berit Faugli (Oppegård)
23. Kim Rene Johannessen (Siggerud)
24. Jan-Erik Evensen (Langhus)
25. Gunnar B. Vegsgaard (Ski)

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg