Visuell profil

Kort fortalt

Profilprogrammet for Nordre Follo kommune skal sikre at innbyggere, ansatte og andre som kommer i kontakt med kommunen forholder seg til en visuell identitet.

Profilprogram

Programmet skal sørge for effektiv kommunikasjon og et enhetlig utseende på alt materiell - fra brev, brosjyrer og plakater til digitale kommunikasjonskanaler og skilt.

Kontakt oss  

Kontakt Nordre Follo kommune
Telefon: 02178