Om Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Fakta om kommunen

Befolkning: 58 300 innbyggere 
Størrelse: 202,57 km²
Nordre Follo kommune er en del av Viken fylkeskommune. 

Organisasjonsnummer: 922 092 648
Kommunenummer: 3020
Bankkontonummer: 1506 23 73404

Politisk ledelse

Ordfører: Hanne Opdan (Arbeiderpartiet)
Varaordfører: Hans Martin Enger (Miljøpartiet De Grønne) 

Administrativ ledelse

Rådmann: Gro Herheim
Assisterende rådmann: Jane Short Aurlien

Kommunalsjefer

  • Kommunalsjef oppvekst og læring: Sten Tore Svennes
  • Kommunalsjef helse og mestring: Marit J. R. Kronborg
  • Kommunalsjef arbeid og inkludering: Else Karin Myhrene
  • Kommunalsjef digitalisering og innovasjon: Roy Johansen
  • Kommunalsjef kultur og samskaping: Anne Melsom
  • Kommunalsjef samfunn og bærekraft: Monica Lysebo
  • Kommunalsjef økonomi og organisasjon: Ellen Wibe
  • Kommunalsjef eiendom og bydrift: Liv Karin Sørli

Organisasjonskart

Sist endret: 12.02.2020