Faktura til kommunen

Fakturaer for varer og tjenester som leveres i 2020 må stiles til Nordre Follo kommune og fakturaen må være datert etter 1. januar 2020.

Nordre Follo kommune krever fakturaer i EHF-format. ELMA-nummer til Nordre Follo kommune er kommunens organisasjonsnummer: 922 092 648.

Leverandører som ikke får opprettet ELMA før faktura må sendes ut kan bruke faktura@nordrefollo.kommune.no frem til 15. februar 2020.

Faktura fra kommunen

Nordre Follo kommune innfører ny rutine for distribusjon av fakturaer. Digitale fakturaer gjør det enklere for deg og for kommunen som avsender. 

Her finner du mer informasjon om faktura fra kommunen.   

Sist endret: 29.01.2020