Planer og rapporter

Kommuneplan 2019-2030

Kommuneplanen er en overordnet plan, og inneholder mål og retning for kommunens utvikling. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan for 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.

Profilhåndbok

Profilprogrammet for Nordre Follo kommune skal sikre at innbyggere, ansatte og andre som kommer i kontakt med kommunen forholder seg til en visuell identitet.

Programmet skal sørge for effektiv kommunikasjon og et enhetlig utseende på alt materiell - fra brev, brosjyrer og plakater til digitale kommunikasjonskanaler og skilt.

Sist endret: 07.02.2020