Oppegård er nabokommune til Oslo og er den minste kommunen i Akershus i areal. Antall innbyggere er ca. 27 000.

Gode tjenester og mange tilbud

Kommunen har trygge og barnevennlige bomiljøer, full barnehagedekning, nærhet til sjøen og marka samt gode forhold for næringslivet. Kommunen har et rikt organisasjons- og kulturliv og mange fritidstilbud for alle aldersgrupper.

Idrett og friluftsliv

Oppegård har en aktiv befolkning. En stor del av innbyggerne er medlem i idrettslag, og kommunen har idrettshaller, kunstgressbaner og svømmehall. Sofiemyr stadion er godkjent for toppseriespill i fotball. Kommunen har slalåmbakke, lysløype, golfbaner, båthavn, badestrender og et aktivt seilmiljø. I tillegg kommer marka til bruk både sommer og vinter.

Møteplasser og kultur

Dagens Oppegård har et rikt kulturliv, noe som sammen med idrett- og friluftsliv fremmer fellesskap, tilhørighet, helse og trivsel. Her kan nevnes et moderne kultur- og aktivitetssenter med bibliotek, konsertsaler, kino og årlige begivenheter som Eventyrfestivalen og flere teater- og revyforestillinger. I Kolbotn sentrum er det også handelshus, flere spisesteder og hyggelige møteplasser utendørs.

Sentrumsutvikling

Kommunestyret har nylig vedtatt områderegulering for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for et bymessig sentrum med en varierte boliger, handel, service, ny stasjon, turveier og en sammenhengende bypark ved Kolbotnvannet.

Kommunen som arbeidsgiver

Oppegård kommune har ca. 2 000 ansatte. Kommunen har eget etikkreglement og fire verdier som skal prege arbeidet til de ansatte. Verdiene er asvarlighet, samspill, åpenhet og nytenkning.

Se Oppegård kommune