Ski ligger ca. 20 minutter sør for Oslo på østsiden av Oslofjorden og er den største kommunen i Follo med ca. 30 000 innbyggere. Kommunen er inne i en aktiv periode med utvikling på mange sentrale områder, og venter en kraftig befolkningsvekst de nærmeste årene.

Gode tjenester

Kommunen har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort og variert tilbud innenfor kultur- og fritidsaktiviteter.

Natur og friluftsliv

Ski kommune har mange fine tjern og vann hvor det er fint å bade og nyte sommeren, f.eks. Midtsjøvannet, Gjedsjøvannet og Gjersenga. Med Ski som utgangspunkt er det også mange muligheter for flotte ski- og sykkelturer på mindre veier og stier i Sørmarka. De kan brukes som et rundturforslag med start og avslutning i Ski, eller man kan fortsette turen til Oslo.

Follobanen

Ski er et av de største kollektivknutepunktene i Akershus, og når Follobanen åpner blir reisetiden mellom Oslo og Ski 12 minutter. Follobanen og resten av InterCity-utbyggingen vil bringe Ski nærmere hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til et attraktivt sted å bo og jobbe.

Byutvikling

For å møte utviklingen legger kommunen til rette for arbeidsplasser med mange ansatte på begge sider av stasjonen. I og rundt sentrum skal det legges til rette for flere nye boliger. Ski skal bli en «gangbar by», med nærhet til alle dagliglivets funksjoner, inkludert skoler og barnehager.

Kommunen som arbeidsgiver

Ski kommune har ca. 2100 ansatte.   

  • Ski kommune ser på sine ansatte som en viktig ressurs for å kunne oppfylle kommunens hovedmål.
  • Vi skal være en kommune der innbyggere har gode og stimulerende levevilkår og opplever tilhørighet.
  • Vi ønsker å utvikle meningsfulle arbeidsplasser for de ansatte, preget av ansvar, kompetanse, engasjement, trivsel og trygghet.
  • Kommunen har verdier som vi skal ha som grunnlag for all vår virksomhet, både overfor brukere, egne ansatte, samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig. Verdiene er åpenhet og respekt.

Se Ski kommune