Les mer om de ulike rollene og funksjonene i en programplan vedtatt av fellesnemnda 18. september 2018. Planen bygger på overordnet prosjektplan fra februar 2018.

Prosjektstaben

Prosjekter

Programplanen for Nordre Follo kommune omtaler mål og rammer, ansvar og roller. Planen viser omfanget av arbeidet, konkrete oppgaver og planlagt fremdrift. Ansatte blir involvert i arbeidet gjennom 16 prosjekter. Prosjektene er delt inn i tre kategorier:

Politiske prosjekter

 • Politisk organisering
 • Felles kultur og identitet
 • Kommunevalg 2019

Koordinerte prosjekter

 • Kommuneplan
 • Arbeidsgiverpolitikk 
 • Eierskap og interkommunalt samarbeid 
 • Økonomisk politikk 

Administrative prosjekter

 • Tjenesteutvikling og innovasjon 
 • Organisering
 • Kommunikasjon
 • IKT-plattform
 • Sak, arkiv, depot
 • Matrikkel, kart, komtek 
 • Økonomi, HR, anskaffelser 
 • Eiendommer og infrastruktur
 • Overordnet styring