Hvis du ikke har oppreettet en Altinn-bruker, får du attesten i posten.