Borgerlig vielse

Kort fortalt

 • Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, kan gifte seg i kommunen vår. 
 • Vi vil, når det nye seremonirommet i Nordre Follo rådhus i Ski er ferdig, tilby viesle der.  Inn til videre tilbyr vi vielse i tidligere Oppegård rådhus på Kolbotn og andre steder i kommunen etter avtale.

Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss?

Det er folkeregistermyndigheten, det vil si skatteetaten, som kontrollerer at dere oppfyller vilkårene i ekteskapsloven.  Hvis vilkårene er oppfylt, utsteder skatteetaten en prøvingsattest.  Dere har selv ansvaret for å søke om prøvingsattest.

Dette må dere gjøre:

 • Begge må fylle ut egenerklæring
 • Forloverne må fylle ut en forlovererklæring
 • Hvis dere har vært gift før, må dere legge ved en erklæring om skifte.
 • Hvis dere ikke er norske statsborgere må dere legge ved dokumentert oppholdstillatelse.
 • Ønsker en av dere å endre navn, må dere fylle ut en melding om dette.

Alt dette kan dere fylle ut på skatteetatens nettsider om ekteskap.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra datoen den er utstedt. Dere må derfor passe på at attesten er gyldig den dagen dere ønsker å gifte dere.    

Søk om prøvingsattest

 

Hvordan søker vi om vielse i kommunen?

Fyll ut kommunens søknadsskjema for å avtale tid. Det er mulig å reservere tid til vielse før dere har fått prøvingsattesten. Ettersend attesten når dere får den.

Dere søker i kommunens skjemabank; registrering av vielse

Husk å legge ved;

 • prøvingsattest fra skatteetaten, hvis dere har fått denne. P.S Dere skal ikke skrive under prøvingsattesten før vielsen.
 • kopi av legitimasjon for begge parter.
  Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort og bankkort med bilde og personnummer. 

Det er kun mulig å laste opp én fil sammen med søknad om vielse. 

 • Har dere ikke fått prøvingsattesten laster dere opp kopi av legitimasjonene der dere blir bedt om å laste opp prøvingsattesten. 
 • Har dere fått prøvingsattesten, laster dere opp kopi av legitimasjonene i kommunens skjemabank, ettersending av prøvingsattest, eller på epost.

Har dere fått prøvingsattesten digitalt?

Hvis dere har fått dokumentet digitalt fra skatteetaten, ønsker vi at dere videresender filen til oss. Vi trenger originalfilen.

Hvis dere ikke har fått prøvingsattesten når dere søker om vielsesdato, kan dere ettersende den til oss;

Har dere fått prøvingsattesten i posten?

Hvis dere har fått prøvingsattesten i posten kan dere sende originaldokumentet til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski, eller levere dokumentet i en lukket konvolutt i resepsjonen på rådhuset. Merk konvolutten «Vielse».   

Søknadsfrist

Fristen for å sende søknad og prøvingsattest er senest fire uker før ønsket vielsesdato. Vi reserverer ønsket tidspunkt for vielser fortløpende og sender dere endelig bekreftelse på vielsesdato når vi har fått prøvingsattesten og kopi av legitimasjon.  

Vielseslokaler

Inntil seremonirommet i Nordre Follo rådhus i Ski er ferdig, vil vielsene holdes i tidligere Oppegård rådhus på Kolbotn.

 • Seremonisalen, Nordre Follo rådhus, 1. etasje, Idrettsveien 8, 1400 Ski 
 • Formannskapssalen, tidligere Oppegård rådhus, 2. etasje, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn  

Vielse utenfor rådhuset

Vi kan også tilby vielser utenfor våre lokaler, fortrinnsvis innenfor kommunegrensen. Vigsleren er til stede inntil 30 minutter.

Datoer for vielse i 2020

Vi har satt av noen datoer til vielser. Hvis ingen av tidspunktene nedenfor passer, kan dere søke om en annen dato, fortrinnsvis innenfor kontortid.  
Det er holdt av 30 minutter til hver vielse.

Inntil seremonirommet i Nordre Follo rådhus i Ski er klart, vil vielsene holdes i tidligere Oppegård rådhus på Kolbotn.

Februar

 • Fredag 14.  (fullbooket)
 • Torsdag 20. (fullbooket)
 • Fredag 28.  (fullbooket)

Mars

 • Fredag 13. kl.12.00-15.00 i tidligere Oppegård rådhus
  (ledig kl.12.00-15.00)
 • Fredag 20. kl.14.00-15.30 i tidligere Oppegård rådhus
  (ledig kl.14.00-15.00) 
 • Fredag 27. kl.12.00-15.00 i tidligere Oppegård rådhus
  (ledig kl.12.00-14.30)

April

 • Fredag 17. kl.12.00-15.00 i tidligere Oppegård rådhus
  (ledig kl.12.00-14.00 og 14.30-15.00)  
 • Fredag 24. kl.12.00-15.00 i tidligere Oppegård rådhus
  (ledig kl.12.00-15.00)

Mai

 • Fredag 8. kl.12.00-15.00 
  (ledig kl.12.00-15.00)
 • Tirsdag 19. kl.12.00-15.00
  (ledig kl.12.00-15.00)
 • Onsdag 20.  (fullbooket)

Juni

 • Fredag 5. kl.12.00-15.00 
  (ledig kl.12.00-15.00)
 • Fredag 19. kl.12.00-15.00 
  (ledig kl.12.00-15.00)
 • Lørdag 27.  (fullbokket)

Juli

 • Fredag 3. kl.12.00-15.00 
  (ledig kl.12.00-15.00)

August

 • Fredag 14. kl.12.00-15.00
 • Fredag 28. kl.12.00-15.00
 • Lørdag 29. kl.12.00-15.00

September

 • Fredag 11. kl.12.00-15.00
 • Lørdag 19. kl.12.00-15.00
  (ledig kl.12.00-13.30)
 • Fredag 25. kl.12.00-15.00

Oktober

 • Fredag 9.   kl.12.00-15.00
 • Fredag 23. kl.12.00-15.00

November

 • Fredag 6.   kl.12.00-15.00
 • Fredag 20. kl.12.00-15.00

Desember

 • Fredag 11. kl. 12.00-15.00

Søknad om vielsesseremoni

Praktisk informasjon om vielsesdagen

Oppmøte

Møt opp 15 minutter før tiden dere har avtalt for seremonien.  Er vielsen i rådhuset, blir dere hentet i resepsjonen.  

Legitimasjon

Dere må ha med gyldig legitimasjon, det vil si pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.  

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Det kan være forloverne eller to andre myndige personer.  

Vielsesseremonien

 • Hvis dere har med gjester i tillegg til vitnene ønsker vi at dere har et formøte med vigsleren for å gjennomgå prosedyren og papirene. Det tar maks ti minutter og kan foregå noen dager i forveien eller rett før vielsen. 
 • Seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Etterpå blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller og erklæres for rette ektefolk.
 • Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding (prøvingsattesten).  
 • Etter seremonien får dere en midlertidig vigselsattest fra Nordre Follo kommune.
 • Endelig vigselsattest blir ettersendt av skatteetaten.  

Ringer

Dere kan sette på ringer under seremonien. Det er fint om dere sier fra om dette før vielsen starter.  

Kulturelle innslag

Hvis dere ønsker kulturelle innslag, må vi få beskjed på forhånd. Det er mulig å tilpasse seremonien med diktlesing, sang, musikk eller lignende. Dere har selv ansvar for den praktiske organiseringen av innslag, og dere må overholde den gitte tidsrammen på 30 minutter.  

Fotografering

Det er mulig å fotografere og filme under og etter seremonien.  

Språk

Kommunen gjennomfører vielsen på norsk eller engelsk. Hvis dere ønsker vielse på andre språk, må dere ta med en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette selv.    

Koster det noe å gifte seg?

 • For kommunens egne innbyggere er det gratis å gifte seg innenfor ordinær kontortid. Vielser utenom kontortid koster 1 100 kroner.  
 • Hvis dere ønsker vielse utenfor kommunens grenser må dere søke spesielt om dette. Det koster 1 100 kroner. Hvis det fører til ekstra overtids- og reiseutgifter, må dere dekke dette i tillegg.  
 • Hvis dere bor i en annen kommune, men ønsker å gifte dere i Nordre Follo, koster det 1 100 kroner.

Lover og regler

Kontakt oss

Rådmannsfunksjonen ved politisk sekretariat
Kontaktperson: Marianne Kjær  
Telefon 66 81 93 98 
Epost: vielse@nordrefollo.kommune.no