Meddommere

Kort fortalt

  • Velges av kommunestyret hvert fjerde år
  • Valget foretas året etter hvert kommunestyrevalg
  • Du er meddommer for fire år og kan gjenvelges

Vil du bli meddommer?

Kommunen ønsker flere kandidater til meddommervervene til tingretten og lagmannsretten.

Søk om å bli meddommer

Mer informasjon

Les mer om vervet som meddommer.