Se politiske møter direkte

Kort fortalt

  • Møtene i kommunestyret og formannskapet streames, slik at du kan følge politiske møter direkte.
  • Gikk du glipp av et politisk møte, finner du opptak av møtene her. 
  • Utvalgsmøter og temamøter filmes og kan sees i etterkant.

Kommunestyret og formannskapet

Her kan du se politiske møter i Nordre Follo kommune

Temamøter og utvalgsmøter

Temamøter i formannskapet

Temamøte 7. mai 2020

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Utvalg for areal, klima og byggesak

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Utvalgsmøte 5. mai 2020

Eldrerådet

Møte 29. april 2020

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møte 29. april 2020