Politisk organisering

Prosjektet skal foreslå nærdemokratiske ordninger, struktur for politiske utvalg, reglementer og modeller for samskaping. Fellesnemnda har nedsatt to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller for samskaping ledes av Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er: Inger Lise Andresen (nestleder), Tor Anders Østby, Monica Dervo Lehn, Anne-Beth Skrede og Melissa Kristiansen.
  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå politiske reglementer ledes av Rannveig Kvifte Andresen. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er: Ida Lindtveit Røse (nestleder), Camilla Edi Hille, Gunnar Helge Wiik, Azhar Ul-Hassan og Benthe Biltvedt.

Vedtak i Fellesnemnda 23. oktober 2018
1. Ida Lindtveit Røse innvilges fritak
2. Som nytt medlem til arbeidsgruppen politiske reglementer ble Henriette Berle Christiansen valgt
3. Som nestleder av arbeidsgruppen politiske reglementer ble Benthe A. Biltvedt (H) valgt

Se Valg av representant til politisk arbeidsgruppe

Se prosjektbeskrivelse

Møter

4. april 2019

Referat fra møte i arbeidsgruppe - reglementer 

12. mars 2019

Innkalling til møte i arbeidsgruppe - organisering

12. mars 2019

Innkalling til møte i arbeidsgruppe - reglementer

27. februar 2019

20. februar 2019

12. februar 2019

7. februar 2019

17. desember 2018

7. november 2018

7. november 2018

20. september 2018

18. september 2018

21. juni 2018

31. mai 2018

7. mai 2018

Felles kultur og identitet

Prosjektet skal utarbeide forslag til kommunevåpen (heraldikk) og andre symboler, og utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for å utvikle ny, felles kultur. Fellesnemnda har satt ned to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå kommunevåpen og andre symboler ledes av Lars Roar Masdal. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er Ann Iren Brynhildsen (nestleder), Arvid Hærland, Marthe Arnesen Iversdatter, Per Eivind Jensen og Lin Groa Haugen. I mai ble det utlyst en konkurranse for nytt kommunevåpen. Fellesnemda vedtar kommunevåpenet i desember 2018.
  • Arbeidsgruppen som skal foreslå aktiviteter for å bygge felles kultur ledes av Hilde Irmelinn Sønnervig. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er Knut Oppegaard (nestleder), Mona Wiger, Tore Bernt Kristiansen, Mette Feie Haram og Håkon Gulbrandsen.

Prosjektbeskrivelse - Felles kultur og identitet

Kommunevalg 2019

I kommune- og fylkestingsvalget i 2019 blir kommunestyret for Nordre Follo valgt. Prosjektet skal planlegge, gjennomføre og evaluere valget. Fellesnemda velger valgstyre høsten 2018. 

Aktuell informasjon

Status juni 2018