Omstillingsavtalen skal sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i de to kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Nordre Follo kommune etter 1. januar 2020. Les Omstillingsavtalen.

Omstillingsutvalg

Et virkemiddel for å sikre intensjonen i omstillingsavtalen er etableringen av Omstillingsutvalg for Oppegård og Ski kommuner. Utvalget består av rådmennene, eller personer de utnevner, samt en tillitsvalgt fra hver av de to kommunene til å representere alle ansatte i Omstillingsutvalget.

Hvilke stillinger behandler utvalget? 

Omstillingsutvalget skal behandle følgende stillinger:

  1. Stillinger i rådmennenes ledergrupper.
  2. Alle stillinger innenfor stab- og støttetjenester.
  3. Lederstillinger for ikke-stedbundne tjenester.
  4. Nøkkelstillinger.
  5. Søknader om permisjon utover 1. januar 2020. Dette gjelder ikke lovbestemte permisjoner.
  6. Opprettelse av nye typer stillinger i Oppegård og Ski.

Omstillingsutvalget må ta hensyn til de to kommunenes kapasitet og kompetanse for å sikre ordinær drift fram til 01.01.2020. Omstillingsutvalget vurderer også synergier og evt. gevinster ved å koordinere stillinger mellom de to kommunene. Omstillingsutvalget innstiller til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår. Rådmannen konsulterer den andre rådmannen og administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune før beslutning om utlysning og ansettelse fattes.

Aktuelle definisjoner:

Nøkkelstilling

Funksjonen som ligger til stillingen kan eller bør innehas av kun én person i den nye kommunen

Ikke-stedbunden tjeneste

Tjenester som kan gjennomføres uavhengig av geografisk plassering

Hva skal ledere gjøre når de har en ledig stilling?

  • Kan noen ha fortrinnsrett til stillingen og er det økonomi til å lyse den ut? Her følger kommunene sine interne retningslinjer før saken sendes til Omstillingsutvalget
  • Den ledige stillingen sendes til HR i de respektive kommunene, henholdsvis Øyvind Kramer i Ski kommune og Gudrun Birkelund i Oppegård kommune
  • Fyll ut vedlagte skjema så godt som mulig. Det er viktig at saken er så godt belyst som mulig før den sendes til Omstillingsutvalget

Omstillingsutvalget møtes hver tirsdag morgen kl. 08.00. HR må ha saken tilsendt før fredag kl. 14.00 for behandling i neste møte.
Lurer du på noe? Ta kontakt med HR i kommunen din.

Skjema for felles Omstillingsutvalg PDF document ODT document