Politiske prosjekt

Politisk organisering

Prosjektet skal foreslå nærdemokratiske ordninger, struktur for politiske utvalg, reglementer og modeller for samskaping. Fellesnemnda har nedsatt to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller for samskaping ledes av Kjell G. Pettersen
  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå politiske reglementer ledes av Rannveig Kvifte Andresen.

Felles kultur og identitet

Prosjektet skal utarbeide forslag til kommunevåpen (heraldikk) og andre symboler, og utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for å utvikle ny, felles kultur. Fellesnemnda har satt ned to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå kommunevåpen og andre symboler ledes av Lars Roar Masdal. I mai ble det utlyst en konkurranse for nytt kommunevåpen.
  • Arbeidsgruppen som skal foreslå aktiviteter for å bygge felles kultur ledes av Hilde Irmelinn Sønnervig.

Kommunevalg 2019

I kommune- og fylkestingsvalget i 2019 blir kommunestyret for Nordre Follo valgt. Prosjektet skal planlegge, gjennomføre og evaluere valget.

Koordinerte prosjekt

Administrative prosjekt