Planen omtaler prosjektets mål og rammer, ansvar og roller. Den viser omfanget av arbeidet kommunene må gjøre før 1. januar 2020 og planlagt fremdrift. Planen skal være et levende dokument som blir løpende oppdatert.

Se dokumentene

Overordnet prosjektplan, versjon 2 ble behandlet og vedtatt i Fellesnemnda 6. februar 2018. 

Overordnet prosjektplan, versjon 1 ble behandlet i Foreløpig fellesnemnd 19. april 2017 og vedtatt i felles kommunestyremøte for Ski og Oppegård 22. mai 2017.