Prosjektet skal sikre at Nordre Follo kommune har et velfungerende sak-/arkivsystem på plass innen 1. januar 2020. Den nye løsningen skal ha et digitaliseringsnivå som minimum tilsvarer dagens nivå i Ski og Oppegård. En del gevinster tas ut i forbindelse med implementering av ny løsning, men det legges til rette for at en del gevinster tas ut i årene etter 2020.

Alle rutiner/prosedyrer vedrørende dokumenthåndtering/arkiv må gjennomgås og tilpasses til ny kommune og nytt system

Prosjektet skal også se på alternativer for depotløsning for Nordre Follo og komme med en anbefaling. En depotløsning er en lovpålagt tjeneste som skal sikre digitale og fysiske arkiver for fremtiden.

Prosjektet er inndelt i tre arbeidsgrupper: 

 • Anskaffelse av ny sak-/arkivløsning     
 • Depotløsning for Ski, Oppegård og Nordre Follo
 • Dokumenthåndtering (oppstart vår 2019)

Prosjektet skal sikre følgende leveranser:

 • Anskaffe og implementere ny sak 
 • Relevante og nødvendige integrasjoner skal være implementert og testet 
 • Arkivansatte, ledere og saksbehandlere skal få grundig opplæring 
 • Oppdatere rutiner/prosedyrer og tilpasse til ny kommune og nytt system 
 • Arkivplan for Nordre Follo  
 • Anbefale depotløsning for Nordre Follo 
 • Vurdere behov for og plassering av bortsettingsarkiv  
 • Intern og ekstern behovskartlegging ifm anskaffelse av ny sak-/arkivløsning

Status i arbeidet

Rapport oktober 2018