Fremmedspråk/arbeidslivsfag

Lenker til offentlig informasjon om fremmedspråk og arbeidslivsfag, vi legger ut brosjyrer om lokale planer og tanker nærmere sommerferien.

Om arbeidslivsfag fra Udir Her finner du informasjon om hva arbeidslivsfag går ut på. 
Fremmedspråksenteret Lenke til Fremmedspråksenteret der du kan finne veldig mye god informasjon om valg av fremmedspråk 
vilbli.no

Her får du informasjon fra det offentlige om valg av fremmedspråk i videregående skole

 

Sist endret: 25.02.2020