Administrasjon og ansatte

Ski ungdomssskole

ski.ungdomsskole@nordrefollo.kommune.no

Telefon: 64 85 38 00
Besøksadresse: Skoleveien 3-5, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Administrasjon og kontor

Cathrine Sakariassen Sandsmark 
Rektor
Telefon: 64 85 38 00

Elisabeth Unaas 
Undervisningsinspektør 
Telefon: 64 85 38 00/ 926 89 298

Ingrid Aasta Risdal 
Undervisningsinspektør/Rådgiver
Telefon: 64 85 38 00/924 98 288

Hans Jacob Brønlund 
Sosiallærer
Telefon: 64 85 38 00

Bernt Einar Salvesen 
Rådgiver
Telefon: 909 30 455

Line Hagen 
Kontorleder
Telefon: 909 73 555

Merete Molvig 
Sekretær
Telefon: 64 85 38 00

Ann Christin Pedersen 
Ressurskoordinator
Telefon: 909 19 705

Ingeborg Hauge Snellingen
Helsesøster
Telefon: 909 79 542

Tone Dahl Myklatun 
Rådgiver, psykisk helse
Telefon: 909 40 149

Ansatte (Sortert etter etternavn)

Line Akselsen

Kristin Dale Andersen 

Jessica Therese Andersen

John Martin Andresen 

Jannicke Angelsnes 

Miriam Aune

Jan Andre Asak

Maryam Balazadeh

Silje Merethe Bekkevold 

Trine Bihaug Berntsen 

Ingebjørg Bjørnaraa 

Egil Bjørnevoll 

Andreas Bakkerud Bjørnli

Ida Johanne Huseby Bratli

Jane Merethe Braute 

Majkel Van Den Brink 

Jeanette Langlie Daffinrud 

Christine Berg Eggestad 

Hans Magne Eikesdal

Edel Kristine Eikesdal 

Kari Enge 

Bjørn Terje Flem 

Ingvild Fordal 

Wenche Brandal Furre 

Natalia Ramirez Garcia 

Lene Grane 

Lena Zehra Hagen

Runar Haugland 

Arne Gunnar Havnås 

Anne Marie Jahnigen 

Bjørn Eek Johansen

Dagmar C O Enge Juson 

Tormod Mangset Karlsrud

Helen Kirkeby

Håkon Kjelstrup 

Henriette Kjølberg 

Annette Kolnes 

Kristin L Dramstad Kurtz 

Solveig Kvammen 

Aurora Lange

Knut Larsen 

Asbjørn Lavold

Priscila Alejandra Letelier-Eriksen 

Kristine Guldahl Letting 

Trine Lise Linnestad

Cathrine Lorentzen 

Victoria Fleischer Magnryd 

Elisabet Lotsberg Martiniussen 

Ranja Mathisen 

Maria Vilde Mo

Siv Møllerop 

Stefanie Rehn 

Kristine Reinertsen

Anja Bjørlo Rismyhr 

Cathrine Nilsen Sebjørnsen

Katalin Erzsebet Simon 

Mona Slettum Sperle 

Silje Marie Strat

Anita Solberg Såheim 

Grethe Bølum Thomassen 

Thea Tryggestad 

Gunvor Uldal 

Elisabeth Unaas 

Lars Aarvig 

Bente Aas 

 

Kontaktlærere 8. trinn

8A: Maria Vilde Mo

8B: Trine Bihaug Berntsen 

8C: Andreas Bakkerud Bjørnli

8D: Silje Marie Strat

8E: Tormod Mangset Karlsrud

8F: Aurora Lange

8G: Dagmar C O Enge Juson 

8H: Bjørn Eek Johansen

Kontaktlærere 9. trinn

9A: Majkel Van Den Brink 

9B: Elisabet Lotsberg Martiniussen 

9C: Line Akselsen

9D: Kristine Reinertsen

9E: Christine Berg Eggestad 

9F: Ida Johanne Huseby Bratli

9G: Jane Merethe Braute 

9H: Kari Enge 

Kontaktlærere 10. trinn

10A: Katalin Erzsebet Simon 

10B: Trine Lise Linnestad

10C: Hans Magne Eikesdal

10D: Asbjørn Lavold

10E: Kristin L Dramstad Kurtz 

10F: Ranja Mathisen 

10G: Jeanette Langlie Daffinrud 

10H: Anita Solberg Såheim 

 

Sist endret: 27.01.2021