Foreldremøter

Vi kaller inn til foreldremøter for 9. trinn den 1. september. På 8.trinn blir første foreldremøte den 22. september. Vi kommer tilbake med tidspunkter og innhold.

Den 20. oktober blir det foreldremøte for 10. trinn.