FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Her finner du referater fra FAU-møtene

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2020/2021 er Michael Nigaard

FAU-representanter:

8A: Martina Ragan

8B: Lars Teigen

8C: Kjerstin Jensen

8D: Lilian Svilosen

8E: Goran Solomonovic

8F: Lena Kristine Helstrup

8G: Gro Jannicke Spook

8H: Desiree Henriksen

 

9A: Jeanette Cappelen Solvang

9B: Susann Hauglie

9C: Mona Braathen

9D: Aksel Ellefsen

9E: Elisabet Fidje

9F: Lene Grønvold

9G: Michelle Andersson

9H: Marian Godager Dalby

 

10A: Ina Pedersen

10B: Heidi Aasenhus

10C: Hege Løvnæseth

10D: Berit Jacobsen

10E: Beate Berntsen

10F: Monica Schei

10G: Trine Klæboe

10H: Cathrin Myhre