FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Her finner du referater fra FAU-møtene

Leder for FAU på skolen vår i skoleåret 2019/2020 er Jan Olav Harstad

FAU-representanter:

8A: Lene Haugland Andreassen

8B: Maja Turau

8C: Tone Hagerup

8D: Kjetil Rognerud

8E: Stein Roger Kringen

8F: Per Aaraas

8G: Sylvia Minde

8H: Anders Såheim

 

9A: Kristine H. Kroder-Schille

9B: Ole-Herman Berthelsen

9C: Stig Amdal

9D: Birgitte Lund

9E: Hilde Feren

9F: Torger Brække

9G: Line Ruud

9H: Rannveig Lothe

 

10A: Nina Nysted

10B: Trine Søbye

10C: Trond Paulsrud

10D: Lene Johansen

10E: Jan Olav Harstad

10F: Kjersti Aaby

10G (Vara): Per Aaraas