Samleside hjemmeskole

Her samler vi den viktigste informasjonen etterhvert som den blir sendt ut fra skolen omkring hjemmeskole og karantene.
Første Informasjon om avlyst eksamen, 25/03

Hei
Det er nå kommet ut mer informasjon fra regjeringen:

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Vi har da bestemt oss for å IKKE gjennomføre prøvemuntlig for 10 trinn neste uke. Dette er en prøveform som øver på muntlig eksamen. Vi vil nå konsentrere oss om andre vurderingsformer som gir oss best mulig grunnlag for å gi en solid sluttvurdering i fagene. Dette betyr at vi har noe bedre tid og rammer for å sikre sluttvurdering for elevene.
Dermed vil alle trinn følge tilsvarende plan som inneværende uke frem til påske.
Cathrine

Informasjon fra rektor, den 19/03

Hei alle foresatte ved Ski Ungdomsskole 
Da har vi kommet oss langt ut i uken med digital skole for elevene. Vi er så imponert over
tilstedeværelsen fra elevene og foresatte sitt bidrag til gode økter hver eneste dag. For en gjeng med
elever vi har ved skolen vår. Dere kan være stolte av ungdommene deres, det er vi.
Samtidig vil jeg som rektor fremheve hver eneste lærer, fagarbeider, rådgiver og andre på skolen som
har snudd seg rundt i rakettfart og leverer fra morgen til kveld. Imponerende er det faktisk, og jeg er
veldig stolt.
Det at alle andre aktiviteter nå er stengt, man oppfordres til ikke å treffes, eller besøke hverandre gjør at
skolen og det å treffes på dagtid blir veldig viktig. Vi skal gjøre det vi kan for å bidra til meningsfylte
aktiviteter og innhold i løpet av skoledagen.
Vi jobber systematisk med registrering av alle elever hver dag, slik at vi kan fange opp de som strever og
opplever dette som mer krevende enn «normalt». Vi tar kontakt med dere når vi oppdager at deres
ungdom ikke «møter» til avtalte timer/økter. I tillegg vil dere i løpet av uken bli kontaktet pr telefon fra
en av skolens lærere. Vi vil gjerne høre om det er bra med dere der hjemme. Flere familier opplever nå
permisjoner, redsel og er bekymret for situasjonen vi befinner oss i. Utover at vi nå tar kontakt med
dere, er det viktig at dere alle vet at vi er tilgjengelig for dere ved behov. I tillegg er det flere
hjelpetelefoner i kommunen. Dere finner kontakt informasjon på kommunens hjemmeside. Ikke vær
redd for å kontakte noen når det blir for vanskelig.
Fra mandag neste uke vil vi endre litt på ukeplanen for elevene. Det er oppmøte hver dag kl 0900 og vi
avslutter kl 1400. Dagen deles inn i 2 bolker der den ene er teorifag og den andre er mer praktisk.
Fra 1130 – 1200 blir det digital pause.
Alle fag er representert bortsett fra valgfagene og tilvalgsfag ( språk, arbeidslivsfag ). Det vil allikevel
være oppgaver i tilvalgsfagene som det skal jobbes med gjennom uken og faglærere følger opp dette via
teams. Vi har også lagt til et ekstra fag som vi har kalt for – innsats -. Her skal ungdommene velge seg
noe de kan bidra med hjemme denne uken, det kommer en egen oppgave knyttet til dette.
Egne ukeplaner for alle klassene legges ut før helgen
Da håper jeg vi kommer oss gjennom neste uke på en god måte. Ta vare på hverandre, vi håper dere
også finner på hyggelige aktiviteter sammen. Plukk fram puslespill og monopol, det er tid for å ha det litt
hyggelig sammen også.
Vi snakkes snart igjen.
Cathrine

Oppfordring om å følge anvisningene fra FHI, den 19/03

Til alle foresatte i Nordre Follo.

Oppfordrer alle foreldre og foresatte om å følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for barn, lek og Korona
https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/barn-og-korona/

Barn må ha steder for aktivitet - da skoler og barnehager stenger. Møteplasser er spesielt viktig i tiden nå - da familier blir satt i tøffe tider.

Organisert aktivitet i større grupper er ikke tillatt. Folkehelseinstituttet anbefaler 1-2 lekekamerater eller lek med familien.

Som foreldre og foresatt er det av stor betydning at det skjer et holdningsskapende arbeid i hjemmet på at anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er forstått og blir praktisert.

Takk for hjelpen!

 

Oppdatering den 17/3

Hei
Da har vi godt i gang med denne uken og alle klasser er i fullt arbeid. Vi er nå ekstra oppmerksomme på elever som ikke vi får kontakt med og vil da ringe dere dersom det gjelder deres sønn/datter. I løpet av uken vil dere alle bli kontaktet av en av lærerne på skolen slik at vi kan få en liten prat og høre at alt er bra med dere der hjemme. Det er en utfordrende tid og vi prøver så godt vi kan å følge opp med det vi kan bidra med. Henstiller til at alle tar en prat om nettvett og at vi nå samles i store grupper digitalt, som krever at vi tilpasser oss best mulig. Har dessverre vært noen tilfeller der timer blir sabotert av litt ugrei adferd. Vi kontakter de det gjelder selvsagt også. Send meg gjerne en mail om hvordan dere opplever skoledagene.

cathrinesakariassen.sandsmark@nordrefollo.kommune.no

Pass på hverandre og vi snakkes snart igjen :)
Cathrine

Rektor informer, søndag den 15/3

Hei alle sammen,
I morgen er det nye muligheter på digital skole. Vi tror det er svært viktig i en ellers rar og spesiell hverdag at noe er trygt og "sosialt". Når alt av samlinger og fritidsaktiviteter er stanset vil timene sammen på "skolen/ nettet" være viktig for ungdommene.
Erfaringer fra fredag var over all forventning.
En oppfordring er at elevene forsker litt på hvor i huset det er best nettdekning Det var litt ustabilt for noen med videochat og synkronisering av onenote. De kan f.eks bruke https://www.speedtest.net og vandre litt rundt i huset. Hastigheter på under 2,5 Mbps vil gjøre mye ustabilt.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller tilbakemeldinger. Er det noen nå som mangler utstyr/bøker/lader må dere gjøre avtaler med oss. Vi møter ved behov på skolen for å hente det dere trenger.
Transponder benyttes til alt av oppdateringer i tillegg til skolens hjemmeside.

Ha fin søndag og ta vare på hverandre.
Cathrine

Brev fra FAU, den 15/3

Hei alle sammen.

Det kommer vel ikke som noen overraskelse men neste FAU-møte den 26/3 avlyses som en følge av situasjonen vi nå er berørte av.

Skolens ledelse og alle lærere som arbeider der for våre barn har gjort en fantastisk innsats så langt og vil strekke seg langt for at hverdagen skal normaliseres og være meningsfull med gode oppgaver så langt det er mulig.

Dersom noen av dere, eller noen dere hører om, har spørsmål de gjerne skulle hatt svar på kan de rettes til oss i FAU så skal vi ta dette videre til skolen slik at svarene og informasjonen kommer i de rette kanaler. Ofte er det jo slik at det er flere som lurer på de samme tingene og da er det mest effektivt på denne måten

Skulle det derimot være spørsmål som krever raskere svar er det fint om de dette gjelder selv ringer eller mailer kontaktlærer.

Vis hensyn, les aviser, se på nyheter og vær tålmodig. Dette er en kamp vi vinner! 

Mvh

Jan Olav Harstad

FAU-leder v/Ski U.skole

Erfaringer fra første dag den 13/3

Kjære alle foresatte.
Jeg er så stolt av lærere og elever i dag. Fra første time etter stengt skole er alle på nett og undervisningen går som "normalt". Lærere melder om positive, ivrige og blide elever. Vi gjør så godt vi kan, og er det noe som ikke stemmer eller ikke fungerer så må dere ta kontakt med oss. Det er tilgjengelige voksne på skolen får å bistå i å hente bøker eller IKT utfordringer.
Håper dere kan hjelpe oss med å begrense at elevene nå møtes i større grupper for å jobbe sammen, hensikten nå er å begrense samvær så langt det er mulig.
God helg når den kommer alle sammen! Dette får vi til :)
Cathrine

 

Informasjon fra rektor, praktisk gjennomføring, den 12/3

Hei.  

Da er det avgjort at skolebygningen fysisk stenger grunnet smittebegrensede tiltak av Coronaviruset, fra i morgen fredag 13.03.20.   Elevene har rett til opplæring og skolen har plikt til å legge til rette på best mulig måte.   Det betyr at vi gjennomfører digital skole for alle elever. Alle klasser følger vanlig timeplan, med tilpasninger der det er nødvendig og hensiktsmessig. Eventuelle endringer vil ligge på ukeplanen som ligger teams.  

For å få til dette, ber vi om at dere setter dere inn i det tekniske knyttet til gjennomføringen. Alle elever som har vært tilstede på skolen torsdag 12.03.20 har fått demonstrert og vist hvordan dette fungerer. De som hadde fravær denne dagen blir kontaktet for informasjon og instruksjoner. I all hovedsak handler dette om video/chat funksjon i TEAMS. Vi har nå åpnet for alle elever og klasser slik at vi er online med alle samtidig.

Vi følger opp med vanlig fraværsregistrering, elevene må melde seg som «vanlig» til timer via sin PC på teams i de fagene de har. Det er læreren som starter timen og seter i gang samtalen.  

Det vil derfor være viktig at:   

  • Alle elever er klare til å logge seg på klassens fag i TEAMS i forkant av hver time de har. Her følger de timeplan. Vi kommer til å korte ned noe på timene, slik at alle er klare når øktene starter og veksler mellom timer og fag.
  • Viktig at elevene tar seg turen innom bokskapet sitt på skolen for å hente bøker og utstyr. De må vurdere hva de trenger for å gjennomføre undervisningen hjemme.       
  • Det krever en del disiplin for elevene å gjennomføre dette, men vi håper på at det lar seg gjøre så godt som mulig. Vi tar kontakt med foresatte dersom det oppstår utfordringer underveis.       
  • Viktig at det er mulighet for nettilgang og lader for elevene hjemme.  

Det er svært viktig at foresatte informere administrasjonen og kontaktlærer ved påvist smitte eller karantene gitt av helsepersonell.   Skolens ledelse er tilgjengelig for å svare på mail eller mobil i utvidet tid. Fra 0800 – 2000.   Lykke til alle sammen, og ta hensyn til hverandre.

Cathrine Sandsmark Rektor 93431997

Notat fra områdeleder den 12/3

Til Foresatte ved skolene i Nordre Follo   

Skolene stenger  

Myndighetene har i dag informert om strenge tiltak for å begrense spredning av koronaviruset. Nordre Follo kommune følger dette og har i dag besluttet å stenge skoler og barnehager. Dette iverksettes allerede fra i morgen fredag.  Det vil bli opprettholdt et tilbud til barn opp til og med 4.trinn som har foresatte med samfunnskritiske funksjoner som:  

  • Helse- og omsorgssektoren       
  • brann/politi og beredskap       
  • transportfunksjoner '

I tillegg til     

  • ansatte i Nordre Follo kommune  

Skolene må ha oversikt over hvem dette gjelder, og foresatte melder fra til rektor.   Alle skolene gjør seg klar til å gjennomføre undervisning digitalt, og det blir sendt ut beskjed om organisering fra den enkelte skole.          

Katti Anker Teisberg Områdeleder skole  

Sist endret: 25.03.2020