Skoleskyss 2020/2021

Kort fortalt

Vi minner om at frist for søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 er 15. mai.

Dette gjelder for årets 8. og 9. trinn. Elever med gyldig vedtak for dette skoleåret trenger ikke å søke på nytt om ikke adressen vedtaket gjelder for er endret.

Bruk lenke under for å finne mere opplysninger og søknadsskjema.

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/skole/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/skoleskyss/