Stryking av fravær

Søknad om stryking om fravær må sendes inn innen fredag 29.mai. Dette gjelder fravær fra før den 12.mars. Her er skjema for å søke, hvor det også finnes mer informasjon om lovhjemmel og godkjent dokumentasjon.