Læreplaner

Alle læreplanene i skolen er fornyet og skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Les mer på kommunens fellessider

Sist endret: 28.01.2020