Alle må velge mellom tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning (kun 8. trinn 20/21) eller arbeidslivsfag.