Alle må velge mellom tysk, fransk, spansk eller arbeidslivsfag.