Leksehjelp

Fløysbonn skole tilbyr leksehjelp til elever på 8. til 10. trinn onsdager kl. 13.00-14.00

Leksehjelptilbudet er gratis og frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Sist endret: 05.12.2019