Valgfag

Valgfag gjennomføres med to skoletimer per uke på alle tre ungdomstrinn. Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Her er valgfagene som tilbys på Fløysbonn skole:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Sal og scene
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Innsats for andre

Sist endret: 28.11.2019