Valgfag

Valgfag gjennomføres med to skoletimer per uke på alle tre ungdomstrinn. Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Her er valgfagene som tilbys på Fløysbonn skole:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon for scene
  • Friluftsliv
  • Design og redesign
  • Programmering
  • Ideer og praktisk forskning

Sist endret: 10.08.2020