Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen for elever på 10. trinn

Informasjon om tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging på eksamen

Regler og rettledning for elever på eksamen i grunnskolen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

SKRIFTLIG EKSAMEN 2021 ER AVLYST (les mer her) 

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Kunngjøring av trekk onsdag 12. mai 2021 kl. 09.00

Fellessensur 16. - 18. juni 2021

Tirsdag 18. mai  Norsk, forberedelsesdag

Onsdag 19. mai  Norsk hovedmål, eksamen

Torsdag 20. mai  Norsk sidemål, eksamen

Torsdag 20. mai  Engelsk, forberedelsesdag

Fredag 21. mai   Engelsk, eksamen

Tirsdag 25. mai  Matematikk, eksamen

Se Utdanningsdirektorat

Tidligere eksamensoppgaver, eksamensveiledninger og eksempeloppgaver

Passord for å komme inn på tidligere eksamensoppgaver får du hvis du henvender deg til skolen

Eksamen muntlig: 

Gjennomføres i mai/juni 2021

Informasjon om eksamen fra utdanningsdirektoratet

Offentliggjøring standpunkt: Uke 22 og 23

Orientering om retten til å klage på standpunktkarakter

Sist endret: 10.02.2021