Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen for elever på 10. trinn

25. mars 2020: Alle eksamener i grunnskolen er avlyst.

Les mer her

 

Informasjon om tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging på eksamen

Regler og rettledning for elever på eksamen i grunnskolen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Kunngjøring av trekk fredag, 15. mai 2020 kl. 09.00

Fellessensur 17. - 19. juni 2020

Tirsdag 19. mai. Engelsk, forberedelsesdag

Tirsdag 19. mai. Matematikk, eksamen

Onsdag 20. mai. Engelsk, eksamen

Mandag 25. mai. Norsk, forberedelsesdag

Tirsdag 26. mai. Norsk hovedmål, eksamen

Onsdag 27. mai. Norsk sidemål 10. årstrinn, eksamen

Se utdanningsdirektorates sider

Tidligere eksamensoppgaver, eksamensveilledninger og eksempeloppgaver

Passord for å komme inn på tidligere eksamensoppgaver får du hvis du henvender deg til skolen

Eksamen muntlig: 

Gjennomføres i perioden 8.-11. juni 2020

Informasjon om eksamen fra utdanningsdirektoratet

Offentliggjøring standpunkt: Kunngjøres senere

Orientering om retten til å klage på standpunktkarakter

Sist endret: 26.03.2020