Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen for elever på 10. trinn

Informasjon om tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging på eksamen

Regler og rettledning for elever på eksamen i grunnskolen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Se utdanningsdirektorates sider

Tidligere eksamensoppgaver, eksamensveilledninger og eksempeloppgaver

Passord for å komme inn på tidligere eksamensoppgaver får du hvis du henvender deg til skolen

Eksamen muntlig: 

Kunngjøres senere

Informasjon om eksamen fra utdanningsdirektoratet

Offentliggjøring standpunkt: Kunngjøres senere

Orientering om retten til å klage på standpunktkarakter

Sist endret: 05.12.2019