Melde fravær

Hvis eleven er syk skal foresatte sende melding/SMS innen kl. 8.30 til

  • mobilnr. 932 99 868

Melding skal være kort og inneholde navn på elev, klasse og forventet lengde på fravær.

Hvis det ikke er mulig å sende sms, kan foresatte ringe og legge igjen talemelding på samme nummer.