Melde fravær

Hvis eleven er syk skal foresatte melde fraværet i Transponder innen kl. 8.00 første fraværsdag. Evt kan man sende SMS til 59 44 66 53.