Fløysbonnmusikalen

Hvert år arrangeres Fløysbonnmusikalen på ungdomstrinnet. Dette er en del av elevenes utdanningsvalg/valgfag.

Oppsettingen vises i Kolben for de andre ungdomsskolene, samt for ordinært publikum på kveldstid.
Les mer på musikalens hjemmeside.

Sist endret: 05.12.2019