Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Helsesykepleier

Heidi Storm Olsen    

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag      992 15 275

Fysioterapeut  

Heidi Berlin                   

Torsdag                     926 19 019

 

 

Skolelege                   Etter avtale       

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune.

 

 

Sist endret: 25.05.2020