Skolehelsetjenesten

Kort fortalt

  • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune
  • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker
  • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen
  • Tjenesten er gratis

Kontortid

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.30

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier på Fløysbonn skole er Heidi Storm Olsen

Heidi Storm Olsen

Telefon 992 15 275

Om skolehelsetjenesten

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune