Skolens planer

Planer som utarbeides ved skolen bidrar til å kvalitetssikre innholdet.

Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

Vi har ulike typer planer, som for eksempel:

Sist endret: 10.08.2020