Elevrådet

Alle grunnskoler skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Elevråd 2019/2020

8A Thea Marie Bao Bergsjø

8B Adelia Myrenget Sporsem

8C Sebastian Carlsen

8D August Trøstheim Amundsen

9A Eline Lia

9B Oliver Falck Aarnes

9C Mathias Imsland-Rehman

10A Emily Stewart

10B Niclas Kurås

10C Jonathan Roverudseter  

Emily er leder, Sebastian er nestleder og Thea er sekretær

Sist endret: 04.12.2019