Elevrådet

Alle grunnskoler skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Elevråd 2020/2021

8A Emma

8B Elias

8C Frøydis

8D Iselin

8E Mathias

9A Thea Marie

9B Ida

9C Sebastian C

9D Fredrik

10A Emilie 

10B Fredrik (leder)

10C Isak (nestleder)

Sist endret: 14.10.2020