FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Styre:

Leder: Idunn Langbakk

Nestleder: Hilde Rosseland

 

SU-representanter: Linda Nilsen Methi og Idunn Langbakk

 

Referat FAU-møte 26.11.19

Sist endret: 02.01.2020