SU

På hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet (FAU), to for elevene og to fra kommunen, hvorav en er rektor, den andre politiker.

Medlemmer i SU:

Rektor Gro Gjermundsen

Lærer Per Runar Ekrol og rådgiver Jane Aarthun

Elevrådsrepresentanter Sebastian Carlsen og Emily Stewart

FAU-representant Linda Methi og Idunn Langbakk

Politisk representant: Uavklart

Sist endret: 02.01.2020