Ordensreglement

Kort fortalt

Det er utarbeidet nye felles ordensregler for Nordre Follo kommune, vedtatt 14. mai 2020.

Les mer på kommunens fellessider