Elevundersøkelsen

I løpet av oktober og november vil vi gjennomføre Elevundersøkelsen på 10. trinn.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Undersøkelsen er obligatorisk for skolen å gjennomføre, men det er frivillig for elevene å delta.

Dere kan lese mer her (informasjon fra Utdanningsdirektoratet)

Sist endret: 14.10.2020