Greverud skole

Greverud skole er en barneskole som ligger midt i hjertet av Nordre Follo. Skolen har i underkant av 600 elever og 70 ansatte. Greverud skole er en av kommunens eldste skoler og en av bygningene som fremdeles er i bruk er helt fra 1921. Greverud skole er organisert på en tradisjonell måte der elevene er delt inn i trinn og klasser.

Vi på Greverud skole er opptatt av tilpasset opplæring for den enkelte elev og visjonen vår er:

Skolens motto er "Rom for alle - blikk for den enkelte".

Bilde av personale på Greverud skole

Greverud skole er en Grønt Flagg-skole

Greverud skole ble bygget i 1921. Skolen er utbygd og rehabilitert gradvis frem til i dag. Januar 2016 fikk vi et modulbygg ved skolen som huser deler av vår stadig økende elevflokk. For at elevene skal ha plass nok å boltre seg på, så har vi siden skoleåret 2017/2018 delt midttimen slik at småtrinnet og mellomtrinnet ikke er ute samtidig. Det gir større rom for bevegelse og lek og vi ser at det er mindre konflikter.

Skolemiljøutvalget (SMU) er vårt miljøutvalg for Grønt Flagg.

SMU består av alle parter i skolen, elever, foresatte og ansatte. SMU behandler både det fysiske og psykososiale skolemiljøet.

Greverud skole har valgt Grønt Flagg, fordi:

  • opplegget virker enkelt, handlingsrettet og henvender seg direkte til brukerne
  • målsettingen er rettet mot både holdninger og handlinger
  • det lett kan knyttes opp til skolens hovedmål: læring og kunnskap for elevene
  • Grønt Flagg gir oss et verktøy for å få oversikt over eget helhetlig miljøarbeid
  • vi kan konsentrere oss om et mål av gangen, og samtidig ha utvikling/læring over tid