FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU bestemte i møte 07.04.2014 at sittende vara automatisk rykker opp til å bli klassens representant neste skoleår. FAU ønsker å kunne starte opp arbeidsmøtene sine så raskt som mulig etter skolestart, så da er det å foretrekke at alle klassene stiller med trinnrepresentant klar. 

Der hvor det ikke er valgt vara vil representanten for forrige skoleår sitte til ny er valgt.

FAU-styret står til nytt er valgt påfølgende høst.

E-post til FAU er som følger: fau.greverudskole@gmail.com

Leder:
Hanne Killingmo Chrøis
Mobil: 986 97 859

Nestleder:
Andreas Grotli 
Mobil: 414 17 156 

Styremedlem:
Anita Verpe Dyrrdal 
Mobil: 478 636 82 

Sekretær:
Karen Isaksen
Mobil: 957 772 31

Kasserer:
Anne-Marthe Duserud Berntsen
Mobil: 99 04 01 91 

NFKFU-representant:
Heidi Dolven
Mobil: 45 27 50 80

SU-representant:
Kristin Dale Andersen
Mobil: 92 06 70 89


FAU-kontakter
Kommer snart.


Trinnoppgaver
1. Trinn: Dugnad
2. Trinn: Kafé på julekonserten
3. Trinn: Trafikksikkerhet / mørke-aksjon
4. Trinn: Hospitering 17.mai
5. Trinn: 17. mai 
6. Trinn: Opp/nedrigging + parkering til julekonsert 
7. Trinn: 7. trinns avslutningsfest 

Klikk her for informasjon og erfaringsrapporter fra trinnoppgavene.

 

FAU referater skoleåret 20/21

14. oktober 2020

23. november 2020

18. januar 2021

8. mars 2021


FAU referater skoleåret 19/20

9. oktober 2019

14. november 2019

13. januar 2020

 

FAU referater skoleåret 18/19

Årsmeldingen til FAU 2018/2019

26. september 2018

21. november 2018

6. februar 2019

24. april 2019