Skolen åpningstider skoleåret 2019-2020

Småskolen ( 1. - 4.trinn)
Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. Det er viktig at elevene venter ute til det ringer inn. 

NB! Det er kun elever som skal på SFO som kan sette fra seg sekken og henge fra seg tøyet ved SFO-basen før det ringer.

1.-4- trinn

Time Minutter Tidspunkt
1 45 kl. 08.20 - 09.05
pause 15 kl. 09.05 - 09.20
2 45 kl. 09.20 - 10.05
3 45 kl. 10.05 - 10.50
Midttimen 60 kl. 10.50 - 11.50
- spise 20 kl. 10.50 - 11.10
- utelek 40 kl. 11.10 - 11.50
4 45 kl. 11.50 - 12.35 
5 45 kl. 12.35 - 13.20
pause 10 kl. 13.20 - 13.30
6 45 kl. 13.30 - 14.15

Mellomtrinnet (5. - 7.trinn)
Skolen er åpen fra kl. 08.20 til kl. 15.00. I pausene skal alle elevene være ute hvis ikke annet er avtalt med lærer. Elevene skal forlate skolebygningen umiddelbart etter skoledagens slutt.

Time Minutter Tidspunkt
1 45 kl. 08.20 - 09.05
2 45 kl. 09.05 - 09.50
pause 15 kl. 09.50 - 10.05
3 45 kl. 10.05 - 10.50
4 45 kl. 10.50 - 11.35
Midttimen 50 kl. 11.35 - 12.25
- spise 20   kl. 11.35 - 11.55
- utelek 30 kl. 11.55 - 12.35
5 45 kl. 12.35 - 13.20
6 45 kl. 13.20 - 14.05
pause 10 kl. 14.05 - 14.15
7 45 kl. 14.15 - 15.00