Trivselsledere

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskolen. Målsetningen er å bidra til mer aktivitet og økt trygghet i skolegården. Programmet er basert på at elevene selv setter i gang lek og får ansvar for å bidra til en positiv skolehverdag.
 
Trivselsledere skal...
• legge til rette for aktiviteter i friminuttene.
• vie spesiell oppmerksomhet til de yngste, samt elever som går alene.
• få opplæring på et heldagskurs i lek.
• få veiledning og støtte underveis av den ansvarlige på skole

På vår skole er det vår kroppsøvingslærer Janne Bertelsen som er kontaktperson for Trivselsprogrammet.

Slik gjør vi det på Greverud skole:
Det er elever fra 4.-7. trinn som velges som trivselsledere. 
Med dette programmet ønsker vi  å øke aktiviteten og trivselen i pausene. Hovedmålet er å tilby flere og mer varierte aktiviteter, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag.

Les gjerne mer om Trivselslederprogrammet her.